Güçlendirme uygulaması öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili bu bilgilendirme yazısını okuyunuz. Deprem Testi - Performans Analizi - Başbek Mühendislik (basbekmuhendislik.com)

Güçlendirme kararı ve yönteminin tercihi Performans Analizi raporunun değerlendirilmesiyle yapılır.

Güçlendirme eleman bazında yapılabildiği gibi; taşıyıcı sistem bazında da yapılabilir. Buna uzman mühendis binanın mevcut durumu ve analizi sonucu karar verecektir. 

Bina Güçlendirme İşe Yarar mı?

Mevcut bir binanın TBDY 2018 Deprem Yönetmeliğimiz kapsamında belirtilen test, analiz ve yöntemlere göre uzman, yetkili mühendislerin koordinasyonunda güçlendirilmesi işe yarar, güvenilirdir.

Binayı Yıkıp Yeniden Yapmak mı Yoksa Güçlendirmek mi?

Öncelikle güçlendirmeyle ilgili net bir yol haritasının çıkartılabilmesi yine Performans Analizi'yle mümkündür.

Tasarım, Analiz ve Uygulaması deprem yönetmeliğine uygun yapılan Güçlendirme işi performans seviyesi olarak can güvenliğini sağlaması bakımından güvenilirdir.

Bununla birlikte binanın yıkılıp yeniden yapılmasında imardan kaynaklı alan kayıpları, maliyet ve zaman açısından güçlendirmeye göre dezavantajda kaldığı durumlar değerlendirilmelidir.      

İşin maliyet tarafı; binanın yıkılıp yeniden yapılması maliyeti ile güçlendirilmesi maliyeti de kıyaslanmalıdır. %40'lara varmayan oranlarda güçlendirme uygulaması önerilebilir.

Neticede bu sorunun cevabı; binanın durumuna, kat maliklerinin/bina sahibinin durum ve değerlendirmlerine göre değişkenlik arzedebilir. Bunun netlik kazanması bina sahibiyle inşaat mühendisinin birlikte teknik ve sosyal açıdan çeşitli faktörleri değerlendirmeleri sonucu olur.

 

Firmamız Betonarme Güçlendirme ve Karbon Fiber Kumaşla Güçlendirme yöntemleriyle hem proje hem de uygulama hizmeti vermektedir.

 Güçlendirmeyle ilgili resim galerimizi ziyaret etmek için linke tıklayınız.  Güçlendirme - Başbek Mühendislik (basbekmuhendislik.com)

Paylaş