-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEVCUT BİNA DEPREM TESTİ 

 PERFORMANS ANALİZİ Mevcut bir binanın, öncelikle üzerinde bulunduğu zemin özellikleri ve parametreleri, AFAD'ın binanın bulunduğu koordinatlarda tanımladığı ivme ve periyot değerleri, binanın beton basınç dayanımı, kolon ve kirişlerde donatı(demir) aralık-yerleşimlerinin, çaplarının tespiti, varsa korozyon tespitleri yapıldıktan sonra; lisanslı programımız aracılığıyla üç boyutlu modellenip tasarım deprem kuvvetinin etkitilerek (sanki söz konusu yapı binaları tasarladığımız deprem kuvvetine maruz kalmış gibi bilgisayar ortamında) analiz edilmesi sonucunda binanın alacağı hasar seviyeleri ve dağılımını gösteren performansı hakkında önceden detaylı bilgi veren (olası deprem sonrası bina göçer mi, güvenli bir şekilde içinde oturulabilir mi, can güvenliğini sağlar mı, hemen kullanılabilir mi ?) -dayanıklılık, davranış ve yapı güvenliği durumunu öğrenebileceğimiz- analiz ve raporlanmasıdır.

      Performans Analizi son yönetmeliğimiz TBDY 2018(Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) Bölüm 15 kapsamında uygulanır. Özetleyecek olursak;

 • Binanın projelerinin temin edilmesi; yoksa, ulaşılamıyorsa Röleve Projelerinin hazırlanması
 • Yeterli sayıda temel muayene çukuru açılarak temel sisteminin ve temel boyutlarının belirlenmesi (temel aplikasyon planı olmayan binalarda özellikle)
 • Sondaj kuyuları açılarak Zemin ve temel etüdü ile Veri Raporu ve Geoteknik Raporların hazırlanması
 • Beton karot testleri (Karot işlemi donatılara zarar verilmeden, belirli kolonlardan alındıktan sonra karot boşlukları yüksek mukavemetli, lif takviyeli yapısal tamir harçlarıyla doldurulur.)
 • Donatı tespit/röntgen işlemleriyle donatı aralık ve yerleşimlerinin, sıklaştırmaların tespit edilmesi 
 • Kolon-kiriş sıyırma işlemleriyle donatı çaplarının, donatılarda korozyonun, donatı özelliklerinin-sınıfının(S220, S420) belirlenmesi, etriye kanca açılarının (90° , 135°) belirlenmesi 
 • CAD ortamında deprem yönetmeliğimiz uyarınca bina kullanım sınıfı, bina yüksekli sınıfı, deprem tasarım sınıfı, deprem düzeyi dikkate alınarak   

           analiz edilmesi, raporlanması ve uzmanlarca yorumlanmasıdır

Güçlendirme - Başbek Mühendislik (basbekmuhendislik.com)

Firmamız gerek Performans Analizi ile kapsamlı bir şekilde gerekse talep doğrultusunda ve binanın durumuna göre

kritik katta/katlarda test, hızlı test yöntemlerinin kullanılması suretiyle teknik bilgilendirme raporu hazırlamaktadır.

         Firmaların Performans Analizi yapabilmeleri için SİM, İTB belgeli İnşaat Mühendisi olması/çalıştırması, lisanslı statik tasarım ve analiz programının olması gerekmektedir.

 

   Bina Deprem Risk Raporu (Riskli Yapı Tespit Raporu); binanızın Kentsel Dönüşüm’e girmesi için resmi kurumların talebi üzerine hazırlanabileceği gibi binada oturanların talebi üzerine de 6306 Sayılı Kanun baz alınarak hesaplanan rapordur. Performans Analizinden farklı olarak binanın Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılıp yeninden yapılması amacıyla yapılan işlemdir.

 

*** Performans Analizi Fiyat Teklifi için projenizi temin ederek bize ulaştırmanız gerekmektedir.

 • Mevcut binaya ait Statik ve Mimari projeleri araştırılır. Tapu sahibi, Kat maliklerinden herhangi birisi bağlı bulunulan Belediye’nin İmar Birimi’nden(Arşiv) tapusunun aslıyla birlikte giderek temin edebilir.
 • Eğer projeler varsa bina aplikasyonunun projeye uygun yapılıp yapılmadığı yerinde ölçümlerle tespit edilir.Bina projelere uygun yapılmışsa bu projeler hesaplamalarda kullanılabilir.
 • Eğer binaya ait projelere ulaşılamıyorsa veya bina projeye uygun yapılmamışsa bina detaylı bir şekilde inceleme ve ölçümlerle Mimari ve Statik-Taşıyıcı Sistem Röleve çalışmaları yapılarak yeniden binaya ait planlar çıkarılır.

Binanız hakkında en net ve detaylı sonucu öğrenebileceğiniz analiz yöntemi Performans Analizi'dir. Performans Analizi sonucunda bina Güçlendirme yoluna gidebilirsiniz; elinizdeki detaylı Performans Analizi Raporu Güçlendirme Projesinin hazırlanmasının başlangıç aşamasını oluşturur. Güçlendirme bu Performans Analiz sonucuna göre yapılır. İsterseniz de yine yıkıma gidebilirsiniz.

 • Eğer rapor sonucunda sınırlı düzeyde veya onarılabilir hasarlar çıkarsa isterseniz bina güçlendirme yoluna gidersiniz.
 • Güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı yüksek olduğu durumlarda yıkılıp yeniden yapılması yoluna gidersiniz. 
 • Bina güçlendirilmesi teknikleri hem Deprem Yönetmeliğimizde hem de yabancı yönetmeliklerde geçmekte güvenilir yöntemler olup binayı yıkıp yeniden yapmış mertebesinde sağlam olmaktadır. Ayrıca binanın yeniden yapılmasına kıyasla imardan kaynaklı alan kayıpları açısından, maliyet açısından ve zaman açısından birçok durumda daha avantajlı olabilmektedir.
 •  

TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMLERİ :  

Gelişmiş ülkelerde de çok sık kullanılan tahribatsız değerlendirme yöntemlerinin avantajları kullanımları itibariyle tahribatlı yöntemlere göre daha pratik ve kolay uygulanır olması, daha ekonomik olması ve binaya ve çevresine zarar vermeden yapılıyor olmasıdır. Yaklaşık sonuç verip, hızlı test yöntemleri olarak değerlendirilebilir.

* Ultrasonik Yöntem; ses dalgaları kullanılarak, 

* Schmidt Beton Test Çekici kullanılarak 

 

       Firmamız, Deprem Test Raporunun usulünce hazırlanması,çıkan sonuca göre bina sakinlerinin bilgilendirilmesi,gerekirse ve talep edilirse bina güçlendirme  uygulamasının yapılmasıyla ilgili tüm konularda size en güvenilir hizmeti vermek için profesyonel ekibiyle hazırdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPREM SONRASI OLUŞAN ÇATLAKLARIN ÖLÇÜMLERİ, TEKNİK ANLAMLARI ve ONARIM HİZMETLERİ

Çatlak Ölçümleri, Çatlakların Sınıflandırılması, Çatlakların Uzman Mühendis Kontrolünde Onarılması, Yapı Elemanlarında Lokal Güçlendirme Uygulamaları hizmetlerini vermekteyiz.        

Bu konuda detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmamız, Deprem Test Raporunun usulünce hazırlanması,çıkan sonuca göre bina sakinlerinin bilgilendirilmesi,gerekirse ve talep edilirse bina güçlendirme  uygulamasının yapılmasıyla ilgili tüm konularda size en güvenilir hizmeti vermek için profesyonel ekibiyle hazırdır.

 

Paylaş