1) TAHRİBATLI TEST YÖNTEMİ (EN KAPSAMLI) :  Mevcut bir binanın (konut, ticari, kamu…) olası bir deprem etkisiyle (sanki söz konusu bina depremi geçirmiş gibi) analiz edilmesi sonucunda binanın alacağı hasar seviyeleri ve dağılımını gösteren performansı hakkında önceden bilgi veren (olası deprem sonrası bina göçer mi, güvenli bir şekilde içinde oturulabilir mi, hemen kullanılabilir mi ?) -dayanıklılık, davranış ve yapı güvenliği durumunu öğrenebileceğimiz- rapordur.

   Firmamız, talebiniz doğrultusunda, binanızla ilgili en kapsamlı şekilde TBDY 2018-Türk Bina Deprem Yönetmeliğine göre-(sondaj yapılması, zemin ve temel etüdü ile geoteknik rapor, beton karot testi, donatıların röntgeninin çekilmesi ve kolon-kiriş sıyırma ile donatı özelliklerinin tespiti, temel muayene çukuru açılması, tüm verilerin kullanılarak bina deprem performans analizinin yapılıp yorumlanmasıyla rapor oluşturulması) veya betonda tahribatsız test yöntemlerinin kullanılması suretiyle yapıda hasara yol açmadan yine mühendislik teknikleriyle daha hızlı bir şekilde binayla ilgili bilgilendirme raporu oluşturmaktadır.

   Bina Deprem Risk Raporu (Riskli Yapı Tespit Raporu); binanızın Kentsel Dönüşüm’e girmesi için resmi kurumların talebi üzerine hazırlanabileceği gibi binada oturanların talebi üzerine de 6306 Sayılı Kanun baz alınarak hesaplanan rapordur.

Farklı şekillerde isimlendirilseler de genel olarak binada yaşayan şahıs/şahısların veya kamu kurumlarının talebi üzerine kapsamlı bir bina performans analizi deprem raporu şu aşamalardan oluşmaktadır.

 • Mevcut binaya ait Statik ve Mimari projeleri araştırılır. Bağlı bulunulan Belediye’nin İmar Birimi’nden(Arşiv) sorularak öğrenilebilir.
 • Eğer projeler varsa bina aplikasyonunun projeye uygun yapılıp yapılmadığı yerinde ölçümlerle tespit edilir.Bina projelere uygun yapılmışsa bu projeler hesaplamalarda kullanılabilir.
 • Eğer binaya ait projelere ulaşılamıyorsa veya bina projeye uygun yapılmamışsa bina detaylı bir şekilde inceleme ve ölçümlerle Mimari ve Taşıyıcı Sistem Röleve çalışmaları yapılarak yeniden binaya ait planlar çıkarılır.
 • Binada malzeme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
 • Beton dayanımını tespit etmek için yönetmeliğe uygun sayıda beton karot numunesi alınması ve Bakanlıkça yetkili Labarotuvar’da test edilmesi
 • Donatı röntgen cihazıyla demirlerin adet, çap ve etriye  aralıklarının tespit edilmesi
 • Taşıyıcı sistem elamanlarında sıyırma adı verilen donatıya kadar olan beton örtüsünün-pas payı- kaldırılarak demirlerde korozyon tespiti ile nervürlü mü düz mü olduğunun tespiti , etriye aralıklarının tespiti ,kolon-kiriş birleşim bölgesinde sıklaştırma olup olmadığının tespiti
 • Temel Sisteminin belirlenmesi için muayene çukuru açılır.
 • Binanın oturduğu zemin özelliklerinin belirlenmesi; zemin etüdünün yapılması
 1. Tüm bu teknik verilerin kullanılacağı 3 Boyutlu modelleme ile binanın Deprem Performans Analizi veya Riskli Bina Analizi yapılarak ayrıntılı rapor alınır.
 • Performans analizi/Riskli bina analizi sonucunda yönetmelikte belirtilen tasarım depremi etkisi altında program yardımıyla binanın simülasyonu izlenebilir; yapacağı deformasyonlar görülerek binada performans düzeyleri-hasar seviyeleri- tespit edilir.
 • Artık yönetmelikte geçen tasarım depremi eğer olsaydı binamızın durumu ne olurdu, hangi yapı elemanları ne derecede hasar alırdı; bu hasarlar onarılabilir seviyede mi olurdu;yoksa onarılamaz seviyede ağır mı olurdu ? Tüm bunların cevabını alabileceğimiz ve görebileceğimiz rapor hazırlanmış olur.
 • İşte bu rapora göre isterseniz sadece bu kapsamlı teknik bilgileri alırsınız, binada yaşanıp yaşanamayacağını öğrenirsiniz.
 • Eğer rapor sonucunda sınırlı düzeyde veya onarılabilir hasarlar çıkarsa isterseniz bina güçlendirme yoluna gidersiniz.
 • Güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı yüksek olduğu durumlarda yıkılıp yeniden yapılması yoluna gidersiniz. 
 • Bina güçlendirilmesi teknikleri hem Deprem Yönetmeliğimizde hem de yabancı yönetmeliklerde geçmekte güvenilir yöntemler olup binayı yıkıp yeniden yapmış mertebesinde sağlam olmaktadır. Ayrıca binanın yeniden yapılmasına kıyasla imardan kaynaklı alan kayıpları açısından, maliyet açısından ve zaman açısından birçok durumda daha avantajlı olabilmektedir.

2) TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMLERİ :  

Gelişmiş ülkelerde de çok sık kullanılan tahribatsız değerlendirme yöntemlerinin avantajları kullanımları itibariyle tahribatlı yöntemlere göre daha pratik ve kolay uygulanır olması, daha ekonomik olması ve binaya ve çevresine zarar vermeden yapılıyor olmasıdır.

* Ultrasonik Yöntem; ses dalgaları kullanılarak, 

* Schmidt Beton Test Çekici kullanılarak 

       Firmamız, Deprem Test Raporunun usulünce hazırlanması,çıkan sonuca göre bina sakinlerinin bilgilendirilmesi,gerekirse ve talep edilirse bina güçlendirme  uygulamasının yapılmasıyla ilgili tüm konularda size en güvenilir hizmeti vermek için profesyonel ekibiyle hazırdır.

Paylaş