İŞLETMELERDE ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması ,tasarruf sağlanması,eğitim ve biliçlendirmenin oluşturulması,verimlilik arttırıcı projelerin desteklenmesi ve uygulanması amacıyla Enerji Verimliliği Kanunu yayınlanmıştır.

Enerji Yöneticisi Nedir ?

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu enerji yöneticisi veya buna ek olarak bina/sanayi etüt proje eğitim sertifikasına sahip kişidir.

Enerji Yöneticisi Bulundurmama Cezası 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde 1121 TL’den başlayıp 112780 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Enerji Verimliliği

Binalarda yaşam standartı ve hizmet kalitesinin,endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Enerji Yöneticisi Bulundurması Zorunlu Olan İşletmeler

Konut Dışı Binalarda(Otel,Hastane,Okul,Kamu Binaları…)

Toplam İnşaat alanı en az 20 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Toplam İnşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan Kamu binalarında enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Endüstriyel İşletmelerde Yıllık Enerji Tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisi atamak

50 bin TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisi sorumluluğunda Enerji Yönetim Birimi oluşturmak zorunludur.

OSB’lerdeki Yıllık Enerji Tüketimi 1000 TEP’in altındaki işletmelerde Enerji Yönetim Birimi oluşturulması zorunludur.

100 MW ve üzeri kurulu güce sahip Elektrik Üretim Santrallerinde yine Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Hizmet Verilecek İşletmeye Ait TEP Hesapları Firmamız Tarafından Ücretsiz Yapılmaktadır.

 

Talep edilmesi halinde işletme personellerine eğitim verilebilmektedir.

Eğitim Programı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Enerji Verimliliği,Kanun ve Mevzuatı

Enerji Verimliliği Teknikleri

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi Uygulama ve Operasyonu

Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık ve Yetkinliklerin Arttırılması

Enerji Tüketim Profilinin Çıkartılması

Enerji Yönetim Eylem ve Planlarının Oluşturulması

İşletmede Enerji Verimliliği Tasarruf Potansiyellerinin Çıkartılması

Enerji Verimliliği Portalı

Pompalarda Enerji Verimliliği

Fanlarda Enerji Verimliliği

Buhar Kazanlarında Enerji Verimliliği

Buhar-Sıcak Su Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Isıtma-Havalandırma-Soğutma Sistemleri

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

Basınçlı Hava Sistemleri

Aydınlatmada Verimlilik

Değişken Frekanslı Sürücüler(VFD)

Elektrik Motorlarında Verimlilik Uygulamaları

Yenilenebilir Enerjiler

Operasyonel Kontroller

Enerji Etütü Verimlilik Arttırıcı Projeler

Paylaş