İş Güvenliği Uzmanlığı kapsamında;

*Eğitimlerin Verilmesi ve Sertifikalandırılması
-İşe Giriş (Oryantasyon) Eğitimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
-Yüksekte Çalışma Eğitimi

*Günlük İSG İstatistik Raporlarının Hazırlanması,Grafiklendirilmesi

*Risk Analizi,Acil Durum ve Tahliye Planlarının Oluşturulması,Ekiplerin Oluşturulması-Tatbikatların Yapılması

*Atamaların Yapılması(Çalışan Temsilcisi,Destek Elemanı,Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Eğitim ve Atamaları)

*Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler(DÖF Dosyalarının Hazırlanması)

*İhtarlar,İş Kazası Tutanakların Yazılması,Dosyalanması,Bildirimlerin Takibi

*Ramak Kala-Olay Raporlarının Hazırlanması

*Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

*İş Sağlığı ve Güvenliği Aylık Kurul Oluşturulması,Kurul Üyeleri Eğitimi

*İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Gerekli Prosedür ve Talimatların Oluşturulması

*Saha Gözlem Raporu ve Uygunsuzluk Bildirimlerinin Oluşturulması

*İç Yönetmelik Oluşturulması

*Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması

*Yıllık Eğitim,Çalışma ve Değerlendirme Planlarının Oluşturulması

*Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Oluşturulması,Başvuru Formlarının Doldurulması ve Takibi

*Periyodik Kontrol ve Muayenelerin Takibi

*Saha Geneli Alet ve Ekipmanlarda Renk Kodu Uygulaması

*İş İzinlerinin Oluşturulması                                                                                                                                                                                                                         

*Atık Yönetimi Planlanması (TABS/MoTAT,…)

*İSG Çevre İhlal Formlarının Oluşturulması ve Bildirimlerin Yapılması 

*OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Tatbik Edilmesi

 

Paylaş